Polityka prywatności serwisu www.wynajemBUSA.biz informuje o ochronie, wykorzystywaniu i możliwości zmiany danych osób, które zawarły umowę wynajmu pojazdu i osób zainteresowanych wynajmem, którzy wysłali zgłoszenie przez formularz kontaktowy oraz formularz wstępnej rezerwacji wynajmu

 1. Użytkownik oraz osoba odwiedzająca witrynę www.wynajemBUSA.biz zobowiązują się do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W związku z tym Użytkownicy proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.
 3. Wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w witrynie www.wynajemBUSA.biz jest jej właściciel – firma RADA Mariusz Drozdowicz (zwana dalej „RADA”). Treść i forma informacji umieszczonych w witrynie, podlega prawom autorskim przysługującym RADA. Ewentualne ich wykorzystywanie odbywać się może wyłącznie na ściśle określonych warunkach, uzgodnionych wcześniej z RADA.
 4. Osoby korzystające z witryny pozostają anonimowe do czasu skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza wstępnej rezerwacji wynajmu.
 5. Wysyłając formularz Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez RADA swoich danych osobowych udostępnionych w formularzu/formularzach.
 6. RADA może wykorzystywać dane udostępnione w formularzu zamówienia do celów marketingowych, po wyrażeniu na to zgody Użytkownika.
 7. RADA oświadcza, że nie udostępnia danych personalnych lub danych adresowych swoich Klientów osobom trzecim.
 8. W witrynie znajdują się łącza do innych witryn internetowych; RADA nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ich polityki prywatności.
 9. RADA informuje, iż przeglądnie witryny www.wynajemBUSA.biz może wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie. W wypadku gdy Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.
 10. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z RADA Mariusz Drozdowicz w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Użytkownik może również zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawa z tym związane:

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest RADA Mariusz Drozdowicz NIP: 5981336391. Adres do korespondencji: 66-446 Karnin ul. Skwierzyńska 75. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  • a) wykonania działań przed podjęciem współpracy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub realizacji umowy (wynajem pojazdu) na rzecz osoby, której dane dotyczą
  • b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RADA Mariusz Drozdowicz  [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
 • a) marketingu produktów
 • b) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
 • c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

 • a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta,
 • b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach w Regulaminie Wynajmu Pojazdów, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).

Ponadto dane wykorzystywane są w celu wypełnienia obowiązków rozliczeniowych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Kategorie danych

 • W celu zawarcia umowy (wynajem pojazdu) wymagamy podania danych określonych w przepisach podatkowych do wystawienia faktury sprzedaży.
 • W celu kontaktu z Najemcą w trakcie trwania wynajmu niezbędne są dane Klienta, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji w przypadku gdy różni się on od adresu do wystawienia faktury.
 • Do kontaktu z Najemcą w trakcie wynajmu oraz po okresie wynajmu w celu wysyłania ewentualnej dokumentacji niezbędnej do dochodzenia roszczeń przez RADA, niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 • Aby móc skorzystać z formularza kontaktowego lub formularza wstępnej rezerwacji wynajmu, należy w celu identyfikacji podać dane zawarte w formularzach.

Jeżeli z jakiegoś powodu dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli zrealizować umowy.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 1. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy wynajmu oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
  • a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  • b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących RADA Mariusz Drozdowicz
  • c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 1. dostęp do treści swoich danych,
 2. sprostowanie danych,
 3. usunięcie danych,
 4. ograniczenie przetwarzania,
 5. przenoszenie danych,
 6. wniesienie sprzeciwu,
 7. cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kto może mieć dostęp do podanych nam danych

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych i adresowych osobom i podmiotom trzecim. Musisz jednak pamiętać, że aby dopełnić obowiązki podatkowe dane kontrahentów muszą znajdować się również w systemie do rozliczeń podatkowych. Przepisy umożliwiają nam przetwarzanie danych nawet pomimo sprzeciwu osoby, której dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku dochodzenia należności, mamy prawo przekazać dane do firmy windykacyjnej.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).ul. Skwierzyńska 75
66-446 Karnin k/Gorzowa
Polityka prywatności

 

Copyright by RADA Mariusz Drozdowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone